حسین شمس

رونق تولید فهم عملیاتی میخواهد!

یکشنبه / ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ / ۱۵:۳۹
کد خبر: 699
گزارشگر: 49
۱۴۲
۰
۰
۰
اما آنچه نتیجه درک وهمراهی ایشان دراین نطق آتشین بود چیزی نبود جزاینکه برای ایجاد اشتغال بایستی سازمانی مستقل به نام *سازمان اشتغال* تاسیس شود!
 آیا شماهم ازاین تصمیم گیر ودرراس امور نشین محترم ناامید وآزرده خاطر نمیشوید؟
قطعا خواهید شد !
انتظار درک وفهم عملیاتی وعینیت بخشی به منویات بالاترین مرجع حاکمیتی ازسوی چنین وکلائی قطعا چیزی فراتر ازآن چیزیست که در مخیله پرورانده  و در جمع عصارگان فضائل ملت بیان میکندوتا مادامیکه چنین باشد وتا چرخ گردون بچرخد و روزگار بگذرد نه اشتغالی ایجاد میشود، نه درسایه اقتصاد مترقی مقاومتی تولید به جایگاه رفیع خود دست خواهد یافت!
وتا مادامی که منتظر چنین قانون گذارانی بمانیم تولید رونق نخواهد گرفت!
 
قطعا رونق تولید در سایه ی بی رونقی تخلفات عدیده ی زمینگیرکننده ی بانکها برای تولید نهفته است!
یادآور شویم که  اعطا ء بهره مرکب به سپرده گذارانی که سپرده ی بلند مدت داشته اند یک مزیت رقابتی در سپرده گذاری بانکی وبازار سفته بازی ودلالی بوده که بدون توجه به تولید مظلوم ودرمیدان رقابت فیمابین سپرده گذاری بانکی وسفته بازی جهت اقناع سپرده گذاران  پرداخت شده اما یادمان باشد که هرگز بنا نبود این پدیده ی شوم در باز پس گیری تسهیلات ازتسهیلات گیرندگان هم  توسط سیستم بانکی اخذ شود لذا بدیهیترین "فهم عملیاتی" از رونق تولید درسال جاری میتواند بی رونقی بخش عمده ای از تخلفات بانکی با عنوان "حذف بهره مرکب، رجوع به قرارداداولیه و باطل کردن قراردادهای تمدیدی مصدق ربای دوران جاهلیت" توسط این قانون گذاران محترم درمجلس قانونگذاری باشد!

 

بنابراین حمل بریقین هر ذهن حق طلبی زیبنده ی این مجلس و دیگر ارکان تائید کننده ی این مملکت نمیداند که با گذشت بیش از هفتاد روز بجز تک صداهائی که از رئیس محترم و نماینده ای نظیر دکتر وقفچی شنیده شده ،  مابقی به طرحهائی دل آزار و صنفی محدود به خود نمایندگان نظیر قانون انتخابات مشغول باشند !
اقتصاد فلاکت بار این روزها طالب فهم عملیاتی رونق تولید قبل از چنین امور کم اهمیتی میباشد!

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید