دوشنبه / ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۹:۲۰
کد خبر: 913
گزارشگر: 49
۱۸۸
۰
۰
۰

موفقیت حذف چهارصفر درگرو کنترل نقدینگی

در کشورهائیکه ارزش پول ملیشان در پرتو یک اقتصاد بی ثبات کاهش می یابد حذف صفر یا صفرهائی تا شمارگان حتی بیست ونه صفر مسبوق به سابقه است!
   در کشورهائیکه  ارزش پول ملیشان در پرتو یک اقتصاد بی ثبات کاهش می یابد حذف صفر یا صفرهائی تا شمارگان حتی  بیست ونه صفر مسبوق به سابقه است!
   در پانزده کشوری که قبلا اقدام به اینکار کرده اند عمدتا در سیاست کنترل تورم ناموفق بوده اند چرا که این  پارامتر اقتصادی با پارامتر اقتصادی دیگری به نام "کنترل نقدینگی  " لازم وملزوم همدیگرند! 
   قاعدتا نقدینگی زمانیکه مهار نشود  تورم را همراه خود مهارنشده خواهد دید و تورم بی مانع،  خود خالق بحرانهای مرارت باری نظیر کاهش ارزش پول ملی خواهد بود!
      هیات دولت هدف از اینکار را صیانت از ارزش پول ملی  فارغ از ورود به مبحث کنترل تورم دانسته است اما  با ملاحظه ی تجارب کشورهای پیشین بایستی یادآوری شود که آنهائی موفق بوده اند که نقدینگی را کنترل کرده اند و مهار نقدینگی هم ملازم مهار تورم است 
          بعبارتی هدف گذاری دولت محترم دراین موضوع اشتباه است چرا که نتیجه ی عملی که از آن حاصل خواهد شد دیگر صیانت از ارزش پول ملی نخواهد شد بلکه تنها از نظر روانی آنهم در کوتاه مدت کاهش ارزش پول ملی حس نخواهد شد ودر دراز مدت  به نقطه سر خطی رسیده ایم که این سر خط همان رویه ومنش عذاب آور وفاجعه باریست که می بینیم!
     اگر بخواهیم سرخط جدید را برمبنای صحیح شروع کنیم به نظر میرسد بایستی به علت وعامل بوجودآورنده ی نقدینگی بپردازیم
وقتی در سیستمی بنام شبکه ی بانکی  جهت حفظ سپرده های سپرده گذاران روزانه  هزارمیلیارد تومان بهره  پرداخته میشود این یعنی آنکه:
" در اقتصاد بانک محور  جهت  پویایی آن وبا عدول از چهارچوبهای قانونی و بی توجهی به تقیدات شرعی  چاره ای نداریم الا اینکه با هر روشی نظیر پرداخت بهره ی مرکب به خلق پول و افزایش نقدینگی دامن بزنیم!"
        در این نوع اقتصاد  ازیکسو  با ارائه حذف چهار صقر مدعی  حفظ ارزش پولی ملی هستیم واز سوی دیگر باخلق پول و عنان از افسار نقدینگی برانداختن  خود موجبات عدم تحقق این مهم را فراهم می کنیم!
    پس تامادامیکه از اقتصاد بانک محور وسیاستهای غلط آن به اقتصاد تولید محور  نرسیم  بایستی ادامه دهنده ی سیاستهای جمع اضدادباشیم یعنی از یکسو مدعی حفظ ارزش پول ملی هستیم واز سوی دیگر با خلق نقدینگی نه تنها به این مهم نمی رسیم بلکه تولید را که موجب شکوفایی و نشاط جامعه است راهم ازبین میبریم!
       پس قطع یقین به نظر می رسد اصلاح ساختار اقتصادی  وتغییر رویکرد ازاین نوع اقتصاد به نوع تولید محورآن بایستی اولویت دار ترین هدف دولت محترم باشد تا بتواند به راهبردهای حاکمیتی نظیر رونق تولید هم جامه ی عمل بپوشاند والا اقتصاد بانک محور تنها شعار حمایت از تولید را دارد و شعورش به رونق تولید نخواهد رسید!
 
حسین شمس
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید