صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
شنبه / ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۸ / ۱۸:۰۱
کد خبر: 926
گزارشگر: 49
۹۲۳
۲
۰
۰

سود یا بهره ، بخشش یا حذف، مسئله این است!

اول از آقای همتی رئیس بانک مرکزی باید پرسید، آیا شما تفاوت سود و بهره را می دانید؟ حتما خوانندگان این مطلب خواهند گفت مگر می شود کسی رئیس بانک مرکزی باشد و فرق این دو را نداند.
اول از آقای همتی رئیس بانک مرکزی باید پرسید، آیا شما تفاوت سود و بهره را می دانید؟ حتما خوانندگان این مطلب خواهند گفت مگر می شود کسی رئیس بانک مرکزی باشد و فرق این دو را نداند. 
ظاهر امر و قاعدتا ایشان به این مهم اشراف دارند ولی با بررسی عملکرد بانک مرکزی و طرح پیشنهادی آقای همتی به مجلس برای حمایت از تولید کنندگان یا بدهکار شدگان بانکی بر اثر سیستم فوق ربوی بانکها ، درعمل خواهیم دید فهم آقایان در تفاوت سود و بهره فقط بر روی کاغذ بوده ودر عمل آنچه می ستانند، بهره است ، بهره مرکب، ربا و حرام است.
حال جهت اطلاع آقای همتی باید گفت ، 
سود حاصل کار،تولید و ایجاد ارزش افزوده است. یعنی باید در قرارداد مشارکت فی مابین مردم و بانکها، از موضوع مشارکت سود حاصل گردد و این مشارکت می بایست دارای حسابی جداگانه در سیستم بانکی و قابل ارزیابی باشد تا پس از کسب سود حاصل از کار و سرمایه گذاری مشترک، امکان تقسیم به نسبت مشارکت وجود داشته باشد. حال باید دید در سیستم بانکی ما اصلا اعتقادی به قراردادهای منعقده و سود حاصل از مشارکت و یا زیان احتمالی وجود دارد یا بانکها بر خلاف قوانین آمره پولی و بانکی و شرع ، دوسر برد بوده و انتفاع شان فقط از طریق زیان دیگری امکان پذیر و حتی در صورت عدم موفقیت طرحی که بانک قبل از پرداخت تسهیلات آن را ارزیابی و توجیه فنی آن را بررسی نموده است ، تبعات این زیان حاصل از مشارکت فقط و فقط گریبان تسهیلات گیرنده بخت برگشته را می گیرد.ذکر این نکته مهم است که در تمام قراردادهای صوری بانکها بر عملیات بانکداری بدون ربا تاکید گردیده و آقای همتی و بانکهای تحت امرش باید بدانند تفاوت بانکداری اسلامی و بدو ربا با دیگر روش های موجود در چیست؟
توضیح آن خارج از لطف نیست. در بانکداری ربوی که ملاک آن اخذ بهره است حتی یک درصد این عمل از دید اسلام ربا و حرام است. ولی در بانکداری بدون ربا و اسلامی ما تعریف این است که با مشارکت بانک و تسهیلات گیرنده و رسیدن به سود واقعی حتی اگر درصد آن چندین برابر بهره های بانکهای ربوی باشد ، سود واقعی به دست آمده و تقسیم آن به نسبت سهم شرکا حلال من الله است. خب باید در عمل دید که بانکهای با این قانون چه می کنند. متاسفانه بانکداران و ذینفعان و ایادی بانکها یعنی همان ۱۳۰ نفری که ۸۵ درصد منابع بانکی در اختیارشان هست ، سود خود را از محل زیان فعالان اقتصادی سالم و شناسنامه دار و قابل رصد شدن قرار داده و با سو استفاده از اسم بانکداری بدون ربا بر روی قراردادهای صوری خود در عمل همان بهره بانکهای ربوی را اخذ نموده ولی نه یک درصد و یا چهار درصد نرم بانکهای صهیونیستی و ربوی را ، بلکه روی این بانکها را سپید نموده و بدون توجه به اینکه طرح مورد مشارکتشان اصلا به سود رسیده باشد یا خیر از صنعتگر بیچاره و صاحب کسب و کار در قرارداداولیه ۲۸ درصد بهره را به اسم سود لحاظ می کنند و از آنجایی که به دلیل عدم انتفاع موضوع مشارکت به جهت سرمایه گذاری ناقص بانکها هنوز  سودی حاصل نگردیده است بدیهی است که بهره و حتی اصل پول سرمایه گذاری شده قابل پرداخت نبوده و این زیادخواهی،اول بیچارگی کارآفرین و تسهیلات گیرنده بخت برگشته است. حال این بهره ۲۸ درصدی لحاظ شده با جریمه و خسارت به ۴۰ درصد رسیده و نقشه بانکها برای تملک وثایق صاحبان کسب و کار اجرایی می شود چون هدف بانک از اول و در عمل مشارکت واقعی نبوده و اگر بود از درخواست و مصوبه اولیه صنعتگر و صاحب پیشه فقط به پرداخت ده درصد آن اکتفا نمی کرد چون بدیهی است وقتی سرمایه کافی وجود نداشته باشد آن کسب و کار به سود نمی رسد‌، شاید بپرسید پس بانک بر چه مبنایی این تسهیلات را پرداخت نموده است؟ جواب کاملا روشن است، میزان ارزش وثیقه تسهیلات گیرنده، فارغ از اهلیت سنجی و نظارت بر اجرای موضوع مشارکت؟ در این مرحله بانک با فشار بر تسهیلات گیرنده و ضامنین برای پرداخت بهره و یا همان ربای خودمان ، فعال اقتصادی را مجبور به استمهال و اخذ درصدی از تسهیلات متورم شده ناشی از اصل و فرع و جریمه نموده و در مراحل بعدی تسهیلات متورم شده را که حال دوبرابر شده است برخلاف قانون با پرداخت یک فقره تسهیلات جدید به میزان زیاده خواهی خود و بدون اینکه تسهیلات گیرنده در آن نقشی داشته باشد  را مصوب و تسهیلات قبلی را تسویه می نماید این روند آنقدر ادامه می یابد تا کل وثیقه ربا زدگان بیچاره را درگیر و آنوقت بانک اقدام به اجرا، مزایده ، ممنوع الخروجی، بستن حسابها ، تعطیلی کارخانه و ایجاد پرونده های قضایی متعدد برای قربانیان و به دام افتادگان را  در سناریو از پیش تعیین شده خود عملیاتی می نماید. حال بانک عامل که با انداختن نخودی در دیگ تولید کننده کل سرمایه ، سرمایه گذار و سرباز جنگ افتصادی را تصاحب و خانه و زندگیش را به حراج گذاشته است، کثیف ترین وخبیث ترین قسمت نقشه خود را اجرا می کند.

ترور شخصیت ! همه اموال تولیدکننده و قربانیان خود را تملیک و فریاد دزد را بگیرید سر می دهد ، 

در هر کوی و برزنی قصه بدهکاران بانکی را بر سر نیزه می کند. و جالب اینکه شاکله مسئولین هم می پذیرند حتی آن نماینده مجلسی که مصوبه حذف بهره مرکب را امضا می کند ما ربازدگان را بدهکار بانکی خطاب می کند و نمی داند که ما طلبکاران بانکی هستیم، که با سالها مقاومت در مقابل موانع موجود و ایجاد اشتغال به افتخار جانبازی در جنگ اقتصادی نائل آمدیم و زمین گیر شدیم. 

آقای نماینده ، آقای مسئول ، آقای ستاد تسهیل ، اگر امکان وصول مطالبات ما از بانکهای ربوی را ندارید ، اگر نمی توانید اموال به ناحق حراج شده ما را از حرامیان پس بگیرید، لطفا خون به جگر ما نکنید ، حداقل مارا بدهکار بانکی نخوانید. بگذارید برگردیم به همان ۱۳۰ نفری که ۸۵ درصد کل منابع بانکی را در اختیار دارند که نه مالیات می دهند و نه کار می کنند ، نه نامی دارند و نه نشانی ، فقط سفته بازی و سواداگری در ارز ، سکه، خودرو، مسکن، ارزاق عمومی و ...

این ژن های برتر همان بدهکاران بانکی هستند ، آدرسشان باستی هیلز، مگامالها ، و برج های سریالی سر به فلک کشیده، بعضی هایشان اخیر و با آمدن آقای رئیسی در حال محاکمه، عزل و تعقیب قضایی و یکسری در حال فرار و بعضی در سوراخ هایشان قایم شده اند. 

آنها بدهکاران بانکی هستند ولی بانکها با سر دادن شعار بیت المال و بدهکاران بانکی در پی سر پوش گذاشتن بر تخلفات و رو نشدن دست خود و ذینفعانشان هستند. تا دم خروس شان مثل بانک سرمایه بیرون نزند. 

حال که فهمیدیم چه کسی بدهکار و چه کسی بستانکار است ، سوال بعدی خود را مطرح نموده و می پرسیم بخشش است یا حذف بهره و ربا؟

خب چون سودی نبوده پس بهره است و چون پول زوری بر اساس محاسبات موهوم اخذ شده است، باید پول زور گرفته شده عودت، یا حذف شود.

آقایان فقهای شورای نگهبان ، اکنون نتیجه اشتباهات همتی ها و حضرتی ها روی میز شماست

ما بدهکاران بانکی نبوده و طلبکاریم، بزرگترین سرداران و شیران اقتصادی کشور و سربازان جنگ اقتصادی که توان تحقق واجرای منویات رهبر عزیزمان را دارند با غل و زنجیر ربا و بهره بانکی را به گوشه ای رانده وکفتارها در حال زوزه کشیدن هستند، پس شما اشتباه نکنید و فریب تبلیغات دروغین بانکها رانخورید.

طرح دوفوریتی اخیر در الزام بانکهابه حذف بهره مرکب به اسم تولید نگاشته شده ولی در عمل می خواهد قرارداد اولیه را حذف وبه ربای بانکی مشروعیت بخشد و با سقف تعیین شده ، شرکتهای کوچک را سرکیسه کنند و با دادن یک مهلت دوماه  برای پرداخت ، بانکهای ایران که خبر از ناتوانی در پرداخت صنعتگران برایشان مشهود است ، دستاویزی در محاکم قضایی برای توجیه و فرار از تخلفات خود از قوانین آمره پولی و بانکی را رقم بزنند. 

در خاتمه تکرار می کنیم سود نیست و بهره است ، تسهیل و بخشش نیست و پس دادن اموال به ناحق حراج شده کارآفرینان ،صنعتگران و صاحبان کسب و کار سالم و شناسنامه دار است.

در خصوص تعرض کنندگان به بیت المال و آنهایی که پولی از بانکها ، تحت هر عنوان گرفته ولی در تولید هزینه نکرده اند ، اتفاقا ماهم با شما هم نظریم باید گردن زده شوند. لذا به آقای همتی توصیه می کنیم به جای فشار بر قشر مظلوم و اشتغالزا و مولد کشور که هیچ سهمی در این گروگان گیری اقتصادی ندارند. بدهکاران بانکی را یک به یک معرفی کنید تا آقای رئیسی حسابشان را برسد. و ما طلبکاران بانکی نیز اموالمان را پس گرفته و دوباره کارخانه هایمان را برقرار کنیم ، که این تنها را اجرای فرامین رهبری عزیز در تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است. 

آقای همتی اخیرا  شنیدیم که گفتید تولید کنندگان غلط کرده اند پول بانکها را نمی دهند. اولا مواظب حرف زدنتان باشید. ما به محاکم قضایی مراجعه می کنیم و به دستور قضات محترم قراردادها ، دریافتی و پرداختی هایمان را بررسی ، اگر بدهکار بودیم که نیستیم ، قانون برایمان تعیین و تکلیف خواهد کرد ولی اگر طلبکار بودیم که هستیم شما و بانکهای تحت امرتان ملزم به تکمیل موضوع مشارکت و پرداخت خسارات وارده بر صنایع  و صاحبان صنعت در کل کشور هستید. توصیه آخر اینکه برای حذف ربا و بهره مرکب و پس دادن اموال مردم که به ناحق و بر اساس محاسبات موهوم به حراج رفته و بین ذینفعان بانکها تقسیم شده است  به دنبال بیت المال و تهاتر آن با هزینه های مالیاتی خود نباشید ، چون مالیات هم بیت المال است.

پول را از زیاده خواهان پس گرفته و عودت دهید. می گویید سود های موهوم را شناسایی و بین ذینفعان تقسیم کرده اید و دیگر امکان باز پس گیری آن نیست که این حرف شما از پایه غلط است و مبنای قانونی ندارد ودر اصل مشکل شماست ونه مال باختگان،

ولی برای این تخلف بانکهای شما هم راهکار هست. از همین فردا ازهمان ۱۳۵ نفر و دیگر سپرده گذاران کلان در ازا پرداخت  بهره ای که از محل زیان مردم جامعه می دهید، مالیات اخذ کنید،و با هزینه حذف ربا و بهره مرکب تسهیلات گیرندگان زمین گیر شده تهاتر فرمائید. 

نترسید این سپرده گذران پول هایشان را از بانکها بیرون نمی برند حتی اگر یک درصد بهره بگیرند ، زیرا با برخوردهای اخیر امکان ورود به سودا گری ارز وجود ندارد ، امکان بیرون بردن این پول از کشور نیز بواسطه تحریم ها و عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد ، وجود ندارد ، این عزیزان نیز اکثرشان شم اقتصادی ندارند پس پولها می ماند ومالیات هم می پردازند واگر به سمت مسکن هم بروند اتفاقی نخواهد افتاد چون همین امروز مردم امکان خرید آپارتمان متری حداقل ۲۰ میلیون را ندارند و اگر متری ۲۰۰ میلیون هم شود باز نخواهند داشت و اینجاست که خریدار قیمت را تعیین می کند و رکود ۵ ساله مسکن نیز شروع شده است. حال اگر آقای همتی بخواهد می تواند با حذف بدون و چرای ربا از تسهیلات صنعتگران و صاحبان کسب وکار و بر اساس قرارداد اولیه ضمن وصول مطالبات به حق و استحاله شده از ربا، هم خود سیستم بانکی را نجات داده و هم توان تسهیلات دهی را ارتقا خواهد بخشید و از طرفی غل و زنجیر بسته شده بر دست وپای سربازان جنگ اقتصادی باز نموده  و به رونق تولید خواهیم رسید.

پس از محل مالیات آتی بهره پراختی به سپردگذاران ، اموال به ناحق متصرف شده ناشی از ربای جاهلی و بهره مرکب و سود موهوم تقسیم شده را عودت نمایید.

جناب همتی ، همیشه شعبان ، یک بار هم رمضان

مجید حسینی
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
اکبر
۱۳۹۸/۰۵/۱۹
5
0
0

با سلام بدرستی به نکات مهمی اشاره کردید همتی خود از سهامداران و شاید هم یکی از همان135 نفریست که به آن اشاره کردید پس مشخص خواهد بود که تا جایی که ممکن است بر علیه خود اقدامی نخواهد کرد. .مطالبات به حق مالباختگان ربای جاهلی از بانکهای رباخوار تا زمانی که مسئولین پنبه های فشرده در گوششان را بیرون نکشند هر گز شنیده نخواهد شد

مدیر سایت
۱۳۹۸/۰۵/۲۵
0
0
0

بانکهای رباخوار...ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید