صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی آذرتاش آذرنوش استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تعداد مواردیافت شده ۱
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ , ۱۴:۱۶
ربط: %۷۷