صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی آزار جنسی

تعداد مواردیافت شده ۲۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ , ۱۳:۵۵
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۱۱:۱۲
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ , ۱۴:۰۱
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ , ۲۰:۰۲
ربط: %۱۱
صفحه ۱ از ۲