صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی آزمایش کرونا

تعداد مواردیافت شده ۱۵
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ , ۱۵:۵۵
ربط: %۴۰
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ , ۱۵:۱۲
ربط: %۳۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ , ۱۰:۲۵
ربط: %۴۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۲۲