صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی آزمایش کرونا

تعداد مواردیافت شده ۵۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ , ۱۰:۲۵
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۷
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ , ۰۷:۲۳
ربط: %۸
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ , ۱۸:۱۲
ربط: %۵
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ , ۱۹:۳۴
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ , ۱۵:۳۴
ربط: %۴
صفحه ۱ از ۳