صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی آسیا نیوز

تعداد مواردیافت شده 12

۱۳۹۹/۰۶/۰۷ , ۲۲:۲۳
ربط: %۱۷
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ , ۱۲:۰۴
ربط: %۶۴