صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی آمریکا

تعداد مواردیافت شده ۳۳۲
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ , ۱۱:۳۶
ربط: %۶
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ , ۱۵:۵۸
ربط: %۲
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ , ۱۳:۵۰
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ , ۱۰:۲۵
ربط: %۵
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ , ۱۰:۲۳
ربط: %۴
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ , ۱۲:۴۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۱
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۹۷
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ , ۱۲:۰۵
کمتر از 1
صفحه ۱ از ۱۴