صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی آینده دلار در ماه های آینده 1400

تعداد مواردیافت شده 20

۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۰۰:۰۲
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ , ۱۵:۵۵
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ , ۱۷:۰۱
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ , ۱۹:۰۱
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ , ۱۵:۰۱
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ , ۱۹:۵۰
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ , ۱۸:۵۸
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ , ۱۰:۵۵
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ , ۰۹:۴۸
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ , ۱۱:۰۱
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ , ۱۲:۳۸
ربط: کمتر از 1