صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی آینده دلار در ماه های آینده 1400

تعداد مواردیافت شده ۲۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۲۳:۰۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ , ۱۸:۰۸
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ , ۱۳:۱۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ , ۱۵:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ , ۱۱:۲۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۲۳:۳۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ , ۲۲:۰۰
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ , ۱۶:۳۴
کمتر از 1