صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ابتلای کودکان به ویروس کرونای دلتا

تعداد مواردیافت شده ۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ , ۱۵:۱۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ , ۱۰:۰۱
کمتر از 1