صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اتحاد جماهیر شوروی

تعداد مواردیافت شده ۷
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ , ۱۶:۵۹
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۷۷
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ , ۲۰:۰۲
ربط: %۲۲