صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی احمدشاه مسعود با طالبان می جنگد

تعداد مواردیافت شده ۲
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ , ۱۶:۲۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ , ۲۳:۲۷
کمتر از 1