صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی اخرهفته با ایرج جمشیدی

تعداد مواردیافت شده 12

۱۳۹۹/۰۶/۲۷ , ۲۰:۰۷
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ , ۲۰:۱۳
ربط: کمتر از 1