صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اداره

تعداد مواردیافت شده ۱۸۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۰۱:۳۹
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۱۷:۰۱
ربط: %۵
صفحه ۱ از ۸