صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ارزهای دیجیتالی

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ , ۱۱:۲۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ , ۲۱:۳۹
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ , ۲۲:۵۵
ربط: %۱۳