صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ارسال واکسن خارجی به ایران

تعداد مواردیافت شده ۲۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ , ۱۹:۰۷
ربط: %۴۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۹:۰۴
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ , ۲۰:۰۲
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ , ۱۲:۱۶
ربط: %۴۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۰۹:۵۴
ربط: %۲۵