صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ارسال پیامک برای واکسیناسیون

تعداد مواردیافت شده ۲۸
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ , ۲۰:۰۲
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ , ۰۲:۲۳
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ , ۱۲:۱۶
ربط: %۶۷
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ , ۱۱:۳۴
ربط: %۲۶
صفحه ۱ از ۲