صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی استان یزد

تعداد مواردیافت شده ۳۳۷
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۰۱:۳۹
ربط: %۲۹
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۰۰:۲۳
ربط: %۲۵
صفحه ۱ از ۱۴