صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اشتغال

تعداد مواردیافت شده ۱۲۸
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ , ۱۴:۱۲
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ , ۱۶:۲۳
ربط: %۳
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ , ۰۲:۱۱
ربط: %۶
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ , ۱۴:۱۱
ربط: %۵
صفحه ۱ از ۶