صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اضافه شدن یارانه معیشتی در دولت جدید 4 مهر 1400

تعداد مواردیافت شده ۳
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۱۷:۰۴
کمتر از 1