صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اظهارات وزیر بهداشت

تعداد مواردیافت شده 28

۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۱۶:۴۹
ربط:
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ , ۱۶:۲۵
ربط: %۱۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ , ۱۰:۱۵
ربط: %۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ , ۱۸:۰۲
ربط: %۲۰
۱ ۲
۲۸ مورد، صفحه ۱ از ۲