صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اعتراض به بی آبی در اصفهان

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ , ۱۴:۵۰
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ , ۱۸:۳۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
کمتر از 1