صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اعتمادی

تعداد مواردیافت شده 12

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ , ۰۹:۴۸
ربط: %۲۲
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ , ۱۰:۳۸
ربط: %۱۸