صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اعدام

تعداد مواردیافت شده 15

۱۳۹۹/۱۲/۱۳ , ۱۷:۰۱
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ , ۰۹:۱۲
ربط: %۷۷
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ , ۱۱:۱۲
ربط: %۶۹
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ , ۰۹:۱۵
ربط: %۱۲