صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اعضای ستاد ملی کرونا

تعداد مواردیافت شده 13

۱۳۹۹/۱۲/۲۵ , ۰۹:۲۱
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ , ۲۲:۴۲
ربط: %۱۳
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ , ۲۱:۲۱
ربط: %۳۶