صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افتتاح

تعداد مواردیافت شده ۵۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ , ۲۲:۲۵
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ , ۱۴:۲۳
ربط: %۱۴
صفحه ۱ از ۳