صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افت شاخص کل

تعداد مواردیافت شده ۳۶
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ , ۱۷:۱۱
ربط: %۵
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ , ۲۱:۳۴
ربط: %۱۴
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ , ۰۲:۱۱
ربط: %۸
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ , ۰۰:۵۸
ربط: %۱۱
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ , ۱۳:۵۹
ربط: %۱۱
صفحه ۱ از ۲