صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افت شاخص کل

تعداد مواردیافت شده 42

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ , ۰۹:۴۸
ربط: %۲۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , ۱۰:۰۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ , ۱۱:۰۲
ربط: %۱۴
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , ۰۹:۴۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ , ۱۴:۱۳
ربط: %۳۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ , ۱۰:۱۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ , ۰۹:۵۵
ربط: %۴۷
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ , ۰۹:۴۱
ربط: %۵۰
۱ ۲
۴۲ مورد، صفحه ۱ از ۲