صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش حقوق بازنشستگان تیر 1400

تعداد مواردیافت شده ۳۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۵۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ , ۱۶:۳۴
ربط: %۱۱
صفحه ۱ از ۲