صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش حقوق در دولت رئیسی

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ , ۱۶:۳۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ , ۱۱:۱۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۱۹:۳۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ , ۱۸:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ , ۱۴:۰۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ , ۰۹:۱۳
کمتر از 1