صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش حقوق کارکنان دولت

تعداد مواردیافت شده ۲۳
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ , ۱۰:۲۵
ربط: %۵
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ , ۱۳:۴۵
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ , ۱۷:۰۵
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ , ۲۰:۳۰
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۱۵:۰۹
ربط: %۸۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۶:۰۷
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۱۹:۳۷
ربط: %۸۱
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۵