صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش حقوق کارکنان دولت

تعداد مواردیافت شده ۲۸
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ , ۱۴:۱۱
ربط: %۲۰
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ , ۱۳:۲۱
ربط: %۷
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ , ۱۴:۲۱
ربط: %۶۴
صفحه ۱ از ۲