صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1401

تعداد مواردیافت شده ۲
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۱۵:۰۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۱۹:۳۷
کمتر از 1