صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش حقوق کارمندان

تعداد مواردیافت شده ۱۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ , ۲۰:۳۰
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۱۵:۰۹
ربط: %۸۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۱۹:۳۷
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۷۶