صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش حقوق کارگران

تعداد مواردیافت شده ۳۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ , ۱۲:۰۴
ربط: %۵۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۱۵:۰۹
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۱۵
صفحه ۱ از ۲