صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان

تعداد مواردیافت شده ۲۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ , ۱۱:۰۳
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ , ۱۷:۱۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ , ۱۳:۴۵
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ , ۱۷:۰۵
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ , ۱۲:۰۴
ربط: %۲۱