صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش حقوق مستمری بازنشستگان

تعداد مواردیافت شده ۴۵
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ , ۱۴:۰۲
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ , ۱۶:۳۱
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۱۶
صفحه ۱ از ۲