صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقري نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش حقوق ها در تورم

تعداد مواردیافت شده ۴۲
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۱۵:۰۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ , ۱۶:۲۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۱۹:۳۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ , ۱۸:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ , ۱۲:۲۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ , ۱۴:۰۲
کمتر از 1
صفحه ۱ از ۲