صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی افزایش دستمزد

تعداد مواردیافت شده 21

۱۳۹۹/۰۸/۲۰ , ۱۳:۴۳
ربط: %۱۷
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ , ۰۸:۳۱
ربط: %۸۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ , ۱۸:۵۵
ربط: %۱۹
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ , ۱۹:۳۲
ربط: %۲۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ , ۱۰:۴۷
ربط: %۲۱
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۲۰:۲۱
ربط: %۵۷
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ , ۲۰:۲۲
ربط: %۳۰