صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش قیمت دلار

تعداد مواردیافت شده ۱۱۹
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ , ۱۷:۱۱
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ , ۱۳:۳۱
ربط: %۸
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ , ۱۶:۰۲
ربط: %۶
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ , ۲۱:۳۴
ربط: %۸
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ , ۱۷:۰۱
ربط: %۳
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ , ۰۰:۵۸
ربط: %۴۶
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ , ۱۱:۲۵
ربط: %۴۵
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ , ۱۸:۳۲
ربط: %۲۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ , ۱۶:۳۸
ربط: %۵
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ , ۱۳:۵۸
ربط: %۱۰
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ , ۱۳:۵۹
ربط: %۱۳
صفحه ۱ از ۵