صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش قیمت دلار 1400

تعداد مواردیافت شده ۲۶
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ , ۱۶:۳۸
ربط: %۹
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ , ۰۱:۰۲
ربط: %۲۹
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ , ۱۱:۲۵
ربط: %۸۱
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ , ۱۸:۴۱
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ , ۱۱:۰۳
ربط: %۲۹
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ , ۱۳:۲۳
ربط: %۲۴
صفحه ۱ از ۲