صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی افزایش قیمت مواد غذایی

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ , ۰۷:۲۱
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۰۷:۲۹
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ , ۱۵:۴۷
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۱۹:۳۷
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۲۰:۱۲
ربط: %۹