صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اقلام اساسی

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۱۴:۲۹
ربط: %۲۵
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ , ۲۱:۴۳
ربط: %۸۶
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ , ۰۱:۴۳
ربط: %۹