صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی المپیک

تعداد مواردیافت شده 7

۱۳۹۹/۰۳/۰۲ , ۱۳:۵۸
ربط: %۳۵
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ , ۱۳:۴۱
ربط: %۲۹