صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی امام جمعه

تعداد مواردیافت شده ۸۰
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ , ۱۹:۵۷
ربط: %۳۶
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ , ۱۹:۱۳
ربط: %۸
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ , ۲۲:۱۰
ربط: %۴۵
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ , ۲۱:۳۵
ربط: %۱۳
صفحه ۱ از ۴