صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ايرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی امنیت غذایی

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ , ۱۶:۰۱
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۱:۱۴
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۲۰:۱۲
ربط: %۵۰