صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی انتخابات آمریکا

تعداد مواردیافت شده ۵۱
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۱۲:۵۶
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۲۲:۲۳
ربط: %۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ , ۲۱:۰۹
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ , ۱۶:۰۱
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ , ۲۱:۰۵
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ , ۰۱:۴۹
ربط: %۵۵
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۶
صفحه ۱ از ۳