صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی انتخابات آمریکا

تعداد مواردیافت شده ۶۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ , ۱۰:۵۲
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۱:۱۴
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ , ۱۲:۰۱
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۲۲:۰۴
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ , ۱۶:۴۱
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ , ۰۹:۵۵
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ , ۱۹:۰۲
ربط: %۱۲
صفحه ۱ از ۳