صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020

تعداد مواردیافت شده 23

۱۳۹۹/۰۸/۱۸ , ۱۷:۵۵
ربط: %۱۰
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ , ۱۶:۰۶
ربط: %۴۹
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ , ۰۹:۰۲
ربط: %۴۷
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ , ۲۰:۰۴
ربط: %۳۸