صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی انتخابات عراق

تعداد مواردیافت شده ۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ , ۱۶:۴۱
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ , ۱۹:۰۲
ربط: %۵