صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی انتشار ویروس

تعداد مواردیافت شده ۱۸
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۲۳:۲۶
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ , ۱۴:۰۱
ربط: %۲۴
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ , ۱۸:۱۰
ربط: %۳۱