صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی انقلاب صنعتی

تعداد مواردیافت شده 15

۱۴۰۰/۰۱/۰۸ , ۲۱:۵۷
ربط: %۱۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , ۰۱:۱۳
ربط: %۸۰
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ , ۱۸:۳۳
ربط: %۱۶