صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی انقلاب صنعتی

تعداد مواردیافت شده ۱۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ , ۱۶:۵۱
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۲۰:۱۲
ربط: %۴۸
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ , ۲۱:۵۷
ربط: %۱۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , ۰۱:۱۳
ربط: %۸۰