صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اهداف جامعه

تعداد مواردیافت شده ۶۹
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ , ۱۴:۳۸
ربط: %۴۵
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ , ۲۰:۲۴
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۱۶
صفحه ۱ از ۳